Monthly Archives: Tháng Năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Trang

15h00 Họp tiểu ban chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành TCNH     Online  
15h00 Họp Tiểu ban chỉnh sửa CTĐT ngành QTDVDL&LH     Online  
15h00 Họp HĐ Thanh lý, tiêu huỷ tài sản năm 2020 Đ/c Trọng dự   PH2  

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Hải

  Quốc tế Thiếu nhi 1/6        

Thứ tư, trực lãnh đạo khoa: Trang

9h00 Họp chi bộ Toàn bộ đảng viên   Online  

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Trọng

8h30 Hội thảo chỉnh sửa CTĐT ngành QTKD TP: BCNK; BMQTKD; SV ngành QTKD; khách mời trưởng BM   Online  
8h30 Hội thảo chỉnh sửa CTĐT ngành Kế toán TP: BCNK; BMKế toán; SV ngành Kế toán; khách mời trưởng BM   Online  
14h00 Hội thảo chỉnh sửa CTĐT ngành TCNH TP: BCNK; BMKinh tế; SV ngành TCNH; khách mời trưởng BM   Online  
14h30 Giao ban tháng 6/2021 Đ/c Trọng dự   PH2  
15h00 Hội thảo chỉnh sửa CTĐT ngành QTDVDL&LH TP: BCNK; BMQTKD; SV ngành DL; khách mời   Online  
16h30 Họp HĐ xếp loại CB, CC, VC tháng 5/2021 Đ/c Trọng dự   PH2  

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Trọng

8h30 Họp thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng đợt 1 cho các đơn vị. BGH, Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm. đ/c Trọng dự   PH2  
14h00 Họp Ban chỉnh sửa Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế và Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Trường ĐHTB Theo Quyết định số 394/QĐ-ĐHTB ngày 24/5/2021. đ/c Hải dự   Online  
15h00 Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên nhóm GVHD Phạm Thị Vân Anh TP: Kiên, Hưng, Lã Ngọc, PVA, Luân   VP BM QTKD  

Thứ bảy

           

Chủ nhật

 

           

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Hải

  K58 ĐHKT nộp bài khóa luận 2 bộ/ 1 SV về VP khoa và nộp Bài thực tập theo QĐ về phòng Khảo thí trước ngày 28/5        
14h30  Họp về quy chế đào tạo đại học TP: ( đ/c Hải dự)   PH2

 

 
16h00 Tổng kết công tác phối hợp bầu cử TP: Đại diện BGH, thành viên các tổ bầu cử.( Hiên, Hiền)   PH2

 

 

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Trang

9h00 Họp tiểu ban chỉnh sửa CTĐT QTKD     Online  
14h00 Giới thiệu giải pháp 1C Kế toán TP: GV BM Kế toán + BM Kinh tế   Online  

Thứ tư, trực lãnh đạo khoa: Hải

9h00 Họp tiểu ban chỉnh sửa CTĐT ngành Kế toán     Online  
14h00 Giới thiệu giải pháp 1C Quản lý văn bản và quy trình (EOFFICE) TP: GV BM QTKD   Online  

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Trang

8h30 Seminar chia sẻ kinh nghiệm sử tiếng anh soạn slider và thuyết trình TP: GV quan tâm đăng ký với đ/c Trọng   VPK  

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Trang

           

Thứ bảy

           

Chủ nhật

 

           

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Hải

9h00 Họp thống nhất Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến BGH,Phòng Đào tạo, Phòng BĐCL&TTPC, Phòng TC-HC, Phòng TC-KT, Trưởng các khoa, Bộ phận CNTT. ( Đ/c Hải dự)   PH2  
14h30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy Đ/c Đặng Trang dự   PH2  
15h00 Họp hội đồng tuyển sinh Đ/c Đặng Trang dự   PH2  

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Trang

8h00 Họp Hội đồng Khoa học đào tạo: Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2021 – 2022  Đ/c Đặng Trang dự   online  
9h00 BM QTKD họp Giảng viên BM QTKD   VPBM QTKD  
14h30 Họp chỉ đạo công tác hỗ trợ khởi nghiệp Đại diện: BTV Đảng ủy, BGH, BTV Đoàn Trường, lãnh đạo Phòng CTCT&QLNH, Khoa Kinh tế, BTK Hội sinh viên, Trung tâm Khởi nghiệp, CLB Khởi nghiệp ĐMST.

( Đ/c Hải dự)

  PH2  

Thứ tư, trực lãnh đạo khoa: Trang

           

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Hải

  Thu khóa luận cho sinh viên        

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Trang

9:00 Hội nghị trực tuyến học tập NQ ĐH 13  TP: Chi ủy chi bộ   online  

Thứ bảy

           

Chủ nhật

 

7h00 Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp     A1 và A2  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai

Nghỉ bù lễ 30/4 và 1/5

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Hải

8:00 Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 của Nhà trường và Tổ giúp việc Theo QĐ số 68 ngày 31/1/2020 PH2
9:00 Họp online Hội đồng xét hỗ trợ học tập cho sinh viên
10:00 Họp online Hội đồng xét hỗ trợ học tập cho sinh viên
Các khoa gửi hồ sơ kỷ luật sinh viên và lưu học sinh Lào về Phòng CTCT-QLNH (trước ngày 6/5)

Thứ tư, trực lãnh đạo khoa:Trang

8:00 Họp chi bộ Toàn bộ Đảng viên VPK

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Hải

14:00 Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2021 Đ/c Hải PH2

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Trang

14:30 Triển khai Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lầ thứ XIII Đ/c Hải, Đ/c Sen PH2

Thứ bảy

8:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Theo TB Hội trường lớn

Chủ nhật