Daily Archives: 14/06/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2021 (14/6/2021 – 20/6/2021)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2

(14/6/2021)

   Sáng Hải
   Chiều
16h00 Họp xét cử đi Đào tạo theo Đề án 89 Ban Giám hiệu, đại diện: Đảng ủy, Công đoàn, Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Kế toán – Tài chính; Mời: Các đơn vị có cử giảng viên đi đào tạo. Đ/c Trọng PH2
   Tối
Thứ 3
(15/6/2021)
   Sáng 8h00 Họp HĐ nghiệm thu GTNB Tài chính Doanh nghiệp Hải, Hiền, Anh Ngọc, Kiên, Lò Trang VPK
8h30 Họp Ban chỉnh sửa, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động Theo QĐ PH2 Trang
9h00 Họp Tổ giám sát Chi bộ Tổ công tác, mời đ/c ĐV.Anh VPK
   Chiều 14h00 Họp HĐNT Sách tham khảo TP: Sen, Thảo, PV.Anh, Hiệp, Trọng VPK
15h00 Họp HĐNT GTNT Khởi sự KD và TLDN TP: Kiên, Thảo, Hưng, Mi, Luân, nhóm BS VPK
16h00 Họp HĐNT GTNT QTVP TP: Trọng, Hưng, ĐV.Anh, PV.Anh, Lã Ngọc, nhóm BS VPK
Thứ 4
(16/6/2021
   Sáng 8h30 Bí thư chi bộ họp với bí thư LCĐ và ban chấp hành CĐ GVCB VPK Trọng
   Chiều 14h30 Họp Tổ công tác thực hiện Kết luận Thanh tra đất đai của UBND tỉnh Sơn La PH2
16h00 Nộp bài thu hoạch cá nhân học tập NQ ĐH XIII Các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ
Thứ 5
(17/6/2021)
   Sáng 9h00 Họp tổ tư vấn tài chính Hội đồng trường Hải, Sen, Thảo, Đào Vân Anh, Anh Ngọc VPK
Lớp TC LLCT học (cả ngày) A1 Trọng
   Chiều 14h30 Ký thoả thuận hợp tác giữa Trường ĐHTB và Bệnh viện Cuộc sống, Ngân hàng An Bình Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT – QLNH, TC-HC, KT-TC, ĐT, khoa Kinh tế. Đ/c Trọng dự PH2
   Tối
Thứ 6
(18/6/2021)
   Sáng Trọng
Lớp TC LLCT học (cả ngày) A1
   Chiều Các khoa báo cáo (bằng văn bản) tiến độ Tự đánh giá Chương trình đào tạo cho BGH Nhà trường (qua đ/c Giang Thành Trung- Phòng BĐCL&TTPC) TS. Đặng T. Kiên chuẩn bị báo cáo
Thứ 7
(19/6/2021)
   Sáng
   Chiều
   Tối
CN
(20/6/2021)
   Sáng
   Chiều
   Tối