Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc Tổ chức cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 – 2020