LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2021 (06/9/2021 – 12/9/2021)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa

Thứ 2

(06/09/2021)

   Sáng Giảng viên nộp đề thi kỳ học phụ theo hình thức thi vấn đáp hoặc viết tiểu luận do khoa/bộ môn đã đăng ký Các giảng viên giảng dạy Đ/c Trọng
   Chiều

Thứ 3

(07/09/2021)

   Sáng 8:00 Họp Hội đồng tự đánh giá CTĐT Đ/c Trọng, Đ.Trang, BM QTKD VPK Đ/c Trang
9:00 Họp Hội đồng nghiệm thu GTNB QTSX&TN Theo QĐ VPK
   Chiều
   Tối 19:00 Tập huấn kỹ thuật thi trực tuyến cho sinh viên – Ca 1 CVHT thông báo tới SV
20:30 Tập huấn kỹ thuật thi trực tuyến cho sinh viên – Ca 2 CVHT thông báo tới SV

Thứ 4

(08/09/2021)

   Sáng 8:00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng đến bí thư các chi bộ Đ/c Hải dự PH2 Đ/c Hải
   Chiều 14:30 Họp thống nhất Kế hoạch kinh phí năm học 2021 – 2022 Tập thể lãnh đạo Trường; đại diện lãnh đạo các phòng; nhóm thẩm định tài chính của HĐ Trường; Thư ký HĐ Trường. PH2

Thứ 5

(09/09/2021)

   Sáng 8:00 Họp giao ban tháng 9 Đ/c Trang dự PH2 Đ/c Trang
8:00  Seminar Bộ môn Kinh tế GV Bộ môn Kinh tế, mời đ/c Hằng, đ/c Lương Thuỷ  Văn phòng TT
   Chiều 14:30 Sinh hoạt chi bộ định kỳ Đảng viên Chi bộ KKT VPK
16:00 Hạn cuối ký duyệt Lịch trình giảng dạy các học phần Kỳ I năm học 2021-2022 Các giảng viên giảng dạy VPK

Thứ 6

(10/09/2021)

   Sáng 8:00 Họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên năm học 2020-2021 PH2 Đ/c Trọng
10:00 Họp xếp loại công chức, viên chức, người lao động Đ/c Trọng dự PH2
   Chiều 14:00 Họp bộ môn Kinh tế kiểm tra hồ sơ giảng dạy đợt 1 GV bộ môn Kinh tế  Văn phòng TT
14:00 Hội nghị Tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai kế hoạch năm học 2021 – 2022 Ban Chấp hành Đảng bộ; Đại diện HĐT; Ban Giám hiệu; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc; đại diện các tổ chức đoàn thể. Đ/c Trọng dự PH2

Thứ 7

(11/09/2021)

   Sáng
   Chiều

Chủ nhật

(12/09/2021)

   Sáng
   Chiều