LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2021 (20/9/2021 – 26/9/2021)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2    Sáng Trọng
(20/09/2021)    Chiều
Thứ 3    Sáng 8:30 Họp Ban tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong quản lý, giáo dục, đào tạo và NCKH tại Trường Đại học Tây Bắc BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 243/QĐ-ĐHTB ngày 09/4/2021; các báo cáo viên. Đ/c Trọng dự PH2 đ/c Hải
(21/09/2021) 10:00 Họp Ban tiếp nhận và Tổ giúp việc tiếp nhận thí sinh trúng tuyển (K62) Theo QĐ số 819 ngày 30/8/2021 (Phòng ĐT, đại diện lãnh đạo các khoa, Trợ lý khoa, tất cả các CVHT K62). Đ/c Trọng, Hiên, CVHT K62 Giảng đường A2
   Chiều
Thứ 4    Sáng đ/c Trọng
(22/09/2021)    Chiều 13h30: Họp Bộ môn Kinh tế  Văn phòng TT
Thứ 5    Sáng 8:30 Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Theo Quyết định số 877/QĐ-ĐHTB ngày 16/9/2021 PH2. Đ/c Trọng dự đ/c Trọng
8:30 BM QTKD họp triển khai KH năm học BM QTKD (Tuần trước hoãn) B107
(23/09/2021)    Chiều 16:00 Hạn gửi góp ý Chiến lược và các KH thực hiện của Trường GV, Trưởng BM, CVHT Gửi email, văn bản về đ/c Hiên Đ/c Trang
Thứ 6    Sáng đ/c Trọng
(24/09/2021)    Chiều
Thứ 7    Sáng 8:30 Hội thảo tập huấn: Xây dựng cơ sở dữ liệu đa phương tiện phục vụ phát triển du lịch tại tỉnh Sơn La Theo Giấy mời; đại diện Phòng KHCN&HTQT, các thành viên tham gia đề tài và những người khách mời quan tâm. BMQTKD và TS. Kiên quan tâm
(25/09/2021)    Chiều 14:00 Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi số trong quản lý, giáo dục, đào tạo và NCKH tại Trường Đại học Tây Bắc. Theo thông báo
Chủ nhật    Sáng
(26/09/2021)    Chiều