LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 47 NĂM HỌC 2018 – 2019 (Từ ngày 20.5.2019 đến ngày 26.5.2019)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Trọng

           

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Hải

           

Thứ Tư, trực lãnh đạo Khoa: Hải

  Trả lại học phí cho sinh viên thuộc diện MGHP K56 khoa Kinh tế (cả ngày)        
8h00 Họp HĐ đánh giá phân loại CC, VC, NLĐ năm học 2018-2019 TP: theo QĐ   PH2  

Thứ Năm, trực lãnh đạo: Trọng

8h00 Họp thường trực HĐ khoa học đào tạo Đ/c Lan Anh   PH2  
                                                        Thứ Sáu, trực lãnh đạo Khoa: Lan Anh
  Các đơn vị nộp báo cáo tháng và xếp loại CB,CC,VC tháng 5/2019     Phòng HCTH  

Thứ Bảy, trực lãnh đạo

           

Chủ nhật