LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM HỌC 2018 – 2019 (Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019 )

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Lan Anh

  Coi thi, chấm thi theo kế hoạch của nhà trường.        

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Trọng

14h00 Họp chi bộ TP: Đảng viên   VPK  

Thứ Tư, trực lãnh đạo Khoa: Lan Anh

14h00 Họp BCH Lan Anh dự   PH2  

Thứ Năm, trực lãnh đạo: Hải

7h30 Họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I Hải dự   PH2  
                                                          Thứ Sáu, trực lãnh đạo Khoa: Trọng
14h30 Tết thiếu nhi của các con trong khoa TP: Toàn thể bố mẹ và Con em trong khoa   VPK  
16h30 Tết thiếu nhi Con em CB,GV toàn trường   TT TTTV  

Thứ Bảy, trực lãnh đạo:

  Lớp đảng viên mới và lớp đối tượng Đảng học Theo thông báo   Theo thông báo  

Chủ nhật