LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM HỌC 2018 – 2019 (Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Lan Anh

  Coi thi, chấm thi theo kế hoạch của nhà trường.        
  Các cá nhân, bộ môn hoàn thành đánh giá phân lại CC-VC.        

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Hải

           

Thứ Tư, trực lãnh đạo Khoa: Lan Anh

8h30 Hop BTC lễ bế giảng Lan Anh, Hiên   PH2  
15h30 Họp BGH với chủ nhiệm đề tài cơ sở 2019  Sen, Luân, Lò Trang   PH2  

Thứ Năm, trực lãnh đạo: Hải

14h00 Giao ban tháng 6 Hải dự   PH2  
                                                        Thứ Sáu, trực lãnh đạo Khoa: Lan Anh
  Các Bộ môn, Tổ chức đoàn thể hoàn thành đánh giá kết quả và kế hoạch năm học 2019-2020 – nộp về cho Hiên, Lan Anh.     VPK  
15h00 Họp HĐ và TGV xét tốt nghiệp ĐH, CĐ hệ chính quy TP: Lan Anh, Hiên dự họp   PH2  

Thứ Bảy

           

Chủ nhật