LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo:

9h00 Họp công đoàn  khoa Toàn thể CBGV   VPK  
14h00 Họp tiểu ban QBTS ngành DL        
15h00 Họp BCH đoàn trường Hiền, Mi   PH1  
16h00 Nhà trường làm việc với Ban đại diện LHS Lào BGH, Đại diện các: CTCT, KTTC, KHCN&HTQT, Toàn thể Ban đại diện LHS Lào   PH2  

Thứ Ba, trực lãnh đạo:

8h30 Họp BCN khoa và toàn bộ BM QTKD về Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành QTKD        

Thứ tư, trực lãnh đạo:

9h00 Nhà trường làm việc với Sở KHCN đại diện Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, đại diện các đơn vị: Phòng KHCN& HTQT, Đoàn TN, Khoa KT, Khoa NL, Trung tâm NCKH&CGCN, Trung tâm khởi sự khởi nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp bền vững ( Đ. Trang, Luân dự )   PH2  
  Lớp TC LLCT học (cả ngày)     A1  

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa:

8:00 Họp Hội đồng tuyển sinh Theo QĐ số 83/QĐ-ĐTTB ngày 17/02/2021 ( Hải dự)   PH2  
  Lớp TC LLCT học (cả ngày)     A1  
11h00 Công đoàn tổ chức hoạt động chúc mừng 8/3        

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa:

10h00 Họp tiểu ban TCNH     VPTT  
14h00 Giao ban công tác tháng 3/2021 Đ/c Hải dự      

Thứ bảy

           

Chủ nhật