LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai

Nghỉ bù lễ 30/4 và 1/5

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Hải

8:00 Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 của Nhà trường và Tổ giúp việc Theo QĐ số 68 ngày 31/1/2020 PH2
9:00 Họp online Hội đồng xét hỗ trợ học tập cho sinh viên
10:00 Họp online Hội đồng xét hỗ trợ học tập cho sinh viên
Các khoa gửi hồ sơ kỷ luật sinh viên và lưu học sinh Lào về Phòng CTCT-QLNH (trước ngày 6/5)

Thứ tư, trực lãnh đạo khoa:Trang

8:00 Họp chi bộ Toàn bộ Đảng viên VPK

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Hải

14:00 Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2021 Đ/c Hải PH2

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Trang

14:30 Triển khai Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lầ thứ XIII Đ/c Hải, Đ/c Sen PH2

Thứ bảy

8:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Theo TB Hội trường lớn

Chủ nhật