LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Trang

  Các lớp tổ chức đối thoại thoại với sinh viên cấp lớp        
  Sinh viên làm đề tài cấp trường nộp báo cáo tiên độ        
14h00 Họp nhóm BTV ban quảng bá trên mạng xã hội Đ. Trang, Đào Vân Anh   VPK  

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Hải

8h30 Họp BTC, TGV Hội thi Ai là Kế toán giỏi TP: Theo QĐ   VPK  
9h00 Họp BCĐ và các tiểu ban quảng bá- tư vấn tuyển sinh Đ. Trang   PH2  
10h00 Ban chi ủy làm việc với đ/c Mi + Hiền về việc bàn giao hoạt động Liên chi đoàn TP: Hải, Sen, Mi, Hiền   VPK  
  Các chi bộ nộp đảng phí quý I/2021        
14h00 Nghiệm thu GTNB Thực hành  kế toán công TP: Theo QĐ   VPK  

Thứ tư, trực lãnh đạo khoa: Trang

  Lớp TC LLCT học (cả ngày)     A1  
14h30 Họp hội đồng xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021     PH2  

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Hải

  Lớp TC LLCT học (cả ngày)     A1  
 19h00 Cuộc thi tuyên truyền ca khúc cách mạng BCH Liên chi, BCH GVCB, tất cả các chi đoàn SV   Hội trường lớn  

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Hải

8h00 Họp Chi bộ rà soát, bổ sung quy hoạch Toàn bộ Đảng viên   VPK  
8h45 Họp khoa rà soát, bổ sung quy hoạch Toàn bộ CBGV   VPK  
14h00 Kiểm tra Hồ sơ CVHT K60, K61 Các thành viên trong QĐ   VPK  
15h00 Kiểm tra hồ sơ CVHT K58, K59 Các thành viên trong QĐ   VPK  
14h00 Nhà trường làm việc với QTS Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, đại diện, phòng KHCN và HTQT, trường Chu Văn An, trưởng BM Ngoại ngữ, Nhóm hỗ trợ kết nối với QTS   Trực tuyến  

Thứ bảy

7h30 Hội thi Ai là Kế toán giỏi TP: Toàn thể GVCB, SV ngành Kế toán, đại diện sinh viên các ngành khác   A2  

Chủ nhật