Seminar Bộ môn Quản trị kinh doanh: Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cho cán bộ cấp xã

Lã Thị Bích Ngọc – Bộ môn Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ kết nối cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với các khoa, bộ môn của Trường Đại học Tây Bắc nói chung và của cán bộ giảng viên nói riêng. Đối với bộ môn Quản trị kinh doanh của Khoa Kinh tế, trường Đại học Tây Bắc thì đây được coi là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019 – 2020 và thời gian tới. Chính vì vậy, bộ môn đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều chương trình và những buổi seminar nhằm trao đổi, thảo luận những vấn đề, nội dung liên quan đến kết nối cộng đồng, gắn với chương trình của ngành Quản trị kinh doanh. Một trong những nội dung về quản trị mà bộ môn quan tâm cũng như xét thấy có thể triển khai trên địa bàn tỉnh Sơn La đó chính là việc nâng cao các kỹ năng quản trị cho đội ngũ lãnh đạo tại địa phương. Ngày 26/12/2019 vừa qua, Bộ môn đã tổ chức thành công buổi seminar nhằm thảo luận về nội dung một số kỹ năng lãnh đao, quản lý điều hành cho cán bộ cấp xã. Buổi seminar có sự tham dự của TS Hoàng Xuân Trọng – Trưởng khoa Kinh tế, Ths Đặng Trung Kiên – Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh, cùng đông đủ các đồng chí là giảng viên của Bộ môn QTKD.

            Buổi seminar rất ý nghĩa và có chất lượng chuyên môn với các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đồng chí trong bộ môn. Cụ thể có 8 báo cáo của các đồng chí trong bộ môn với những nội dung cơ bản như sau:

            – Đồng chí Lã Thị Bích Ngọc báo cáo một số thuận lợi, khó khăn trong giảng dạy dự án hỗ trợ kết nối cộng đồng theo chương trình 135. Báo cáo đề cập 2 vấn đề, thứ nhất tổng quan về chương trình 135; thứ hai đề cập đến việc giảng dạy một số kỹ năng như lãnh đạo, quản lý, điều hành cho cán bộ cấp xã. Các đồng chí trong Bộ môn đã thảo luận và đưa ra ý kiến về phương pháp giảng dạy đặc trưng dành cho cán bộ cấp xã, bổ sung nội dung kỹ năng quan hệ, thiết kế thêm cẩm nang dành cho cán bộ cấp xã, từ đó nghiên cứu để phát triển bài giảng tới các đối tượng cán bộ cấp xã ở tỉnh Sơn La và khu vực Tây Bắc.

– Báo cáo của đồng chí Trương Thị Luân đề cập đến đánh giá thực trạng công tác nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong báo cáo nhấn mạnh về những tiềm năng, thế mạnh trong nuôi trồng thủy sản  như khí hậu; vùng lòng hồ thủy điện. Tuy nhiên, thực trạng công tác nuôi trồng thủy sản còn nhiều hạn chế trong các vấn đề về tuyên truyền; quy hoạch…

– Báo cáo của đồng chí Vũ Quang Hưng đề cập đến cơ hội và thách thức về động lực kinh doanh của nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong báo cáo đã trình bày vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xã hội. Báo cão cũng chỉ ra doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có xu hướng tăng về số lượng nhanh hơn so với các doanh nghiệp do nam giới làm chủ và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong các DNNVV. Từ kết quả nghiên cứu thực tế, báo cáo đưa ra một số kết luận và khuyến nghị trong phát triển đội ngũ nữ chủ DNNVV. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế của nghiên cứu dựa trên cơ sở định tính và với mẫu quan sát là nhỏ là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu trong tương lai với phạm vi, quy mô mẫu lớn hơn và tiến hành kiểm định bằng phương pháp định lượng.

– Báo cáo của đồng chí Lê Thị Hiệp đề cập đến phương pháp OTP trong điều hành quá trình sản xuất tối ưu. Theo đó, báo cáo đã trình bày khái quát về phương pháp OPT là một phương pháp điều hành quá trình sản xuất do Eliyahu Goldratt và đồng nghiệp phát minh vào năm 1978 tại Mỹ; trình bày bảy nguyên tắc của phương pháp, từ đó nêu rõ phương châm hành động của phương pháp là tổng những tối ưu cục bộ không bằng tối ưu của cả hệ thống. Trong đó, tối ưu toàn bộ là đạt mục tiêu giao nộp sản phẩm cho khách hàng đúng kỳ hạn với chất lượng đảm bảo và chi phí kinh doanh thấp nhất.

– Báo cáo của đồng chí Đỗ Thu Hằng đánh giá những thuận lợi và khó khăn của sinh viên ngành quản trị kinh doanh trong quá trình thực tập, rèn nghề. Trong báo cáo cũng đã chỉ ra những số liệu thống kê về nhóm khó khăn trong thực hành, thực tập; trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và từ phía bản thân sinh viên. Từ đó đi sâu phân tích thảo luận và chỉ ró quá trình đi rèn nghề, thực tập của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn, từ trong quá trình rèn nghề, thực tập đến việc thiết lập mối quan hệ với các đối tượng hữu quan lẫn cả những khó khăn trong bản thân của mỗi sinh viên.

– Báo cáo của đồng chí Đặng Trung Kiên trình bày về việc vận dụng lý thuyết ra quyết định trong một số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một nội dung trong học phần ứng dụng phương pháp tối ưu trong kinh doanh của ngành quản trị kinh doanh.

– Báo cáo của đồng chí Phạm Thị Vân Anh đề cập đến một số vấn đề về kỹ năng thuyết trình đối với sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Trong báo cáo trình bày về sự cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho sinh viên; các biện pháp thưc hiện; một số kiến nghị và các hoạt động trao đổi trong bộ môn.

– Báo cáo của đồng chí Đặng Thị Huyền Mi đề cập đến việc cải thiện thu nhập của người nông dân thông qua tái thiết nông nghiệp tổng hợp khu vực đồi núi vùng Tây Bắc. Trong báo cáo đã giới thiệu sơ lược về dự án Jica Grassroot, những hoạt động thực tế của nhóm nghiên cứu đã tham gia khảo sát các cửa hàng bán rau củ quả sạch trên địa bàn và tổng hợp kết quả đạt được. Trên cơ sở đó nhóm nghiên cứu đưa ra những kết luận để bộ môn cùng thảo luận như vấn đề cửa hàng có diện tích còn nhỏ; thu nhập từ rau/khoai ở mức trung bình khá từ 2 đến dưới 6 triệu đồng/tháng chiếm đến 70%. Các cửa hàng thường lựa chọn thời điểm mua hàng vào sáng sớm. Các cửa hàng thường lấy thông tin giá cả từ chợ làm căn cứ trao đổi, mua hàng, không căn cứ vào chất lượng hàng nhiều để đưa ra mức giá mua. Hầu hết các cửa hàng bán hàng cho hộ gia đình, dân cư quanh vùng và bán tại chỗ, số ít là bán cho các cửa hàng khác. Buổi seminar kéo dài liên tục trong 3 tiếng với sự trao đổi, thảo luận rất tập trung, nghiêm túc. Nhiều vấn đề đã được làm sáng tỏ, nhiều kiến thức mới của các đồng chí tham gia được trao đổi, bổ sung cho nhau. Có thể nói đây là một buổi sinh hoạt chuyên môn thành công của bộ môn Quản trị kinh doanh. Cùng với sự nhiệt huyết, tinh thần tích cực học hỏi chia sẻ của các thành viên, mong rằng thời gian tới bộ môn sẽ có thêm nhiều buổi seminar ý nghĩa hơn thế.