THÔNG BÁO: CUỘC THI Ý TƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Với mục đích khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được nghiên cứu khoa học, đề xuất với Liên chi đoàn, Đoàn trường và Chi bộ khoa Kinh tế xem xét trong tiêu chí phát triển Đảng cho sinh viên, Khoa Kinh tế tổ chức Cuộc thi ý tưởng sinh viên nghiên cứu khoa học dành cho các bạn sinh viên Khoa Kinh tế – Trường Đại học Tây Bắc.

Chi tiết về đối tượng, thời gian, cách thức tham dự, nội dung, tiêu chí đánh giá, cơ cấu giải thưởng… của cuộc thi trong file dưới đây:

 

TB07. cuộc thi ý tưởng sinh viên NCKH