Daily Archives: 07/06/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2021 (07/6/2021 – 13/6/2021)

Thứ Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ 2
(07/06/2021)
Thứ 3 8h00 Họp Tổ tư vấn SWOT chiến lược TBU Trọng, Kiên, Mi, Luân, Hiệp, P.V.Anh
14h30 Họp BCN khoa VPK
(08/06/2021) 15h00 Họp BCN khoa, Trưởng BM VPK
16h00 Họp Ban Chi uỷ VPK
Thứ 4 8h00 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Cả ngày, chiều từ 14h00) Theo QĐ số 439/QĐ-ĐHTB. Đ/c Trang PH2
(09/06/2021) 8h30 Seminar về tư vấn SWOT chiến lược TBU TP: Tổ tư vấn, mời BCN khoa, Trưởng phó BM VPK
14h30 Nghiệm GTNB Tài chính doanh nghiệp online
14h30 Nghiệm thu GTNB Tổ chức HTKT Theo QĐ VPK
Thứ 5 9h00 Họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch năm học Theo Quyết định PH2
(10/06/2021) Thi tuyển sinh Trường Chu Văn An (cả ngày) 10 đồng chí trong Danh sách
Thứ 6 8h00 Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết ĐH XIII Các đảng viên Chi bộ, BCH Chi đoàn CBGV Online
(11/06/2021) 14h30 Nghiệm thu GTNB Thực hành kế toán công Tp: Theo QĐ VPK
Thứ 7
(12/06/2021)
Chủ nhật
(13/06/2021)

Continue reading