Đội ngũ

  1. Danh sách giảng viên, cán bộ khoa
STT Họ và tên Chức vụ Trình độ
1 Hoàng Xuân Trọng Giảng viên chính, Trưởng khoa Tiến sĩ
2 Đoàn Thanh Hải GVC, Phó trưởng khoa Thạc sĩ, NCS
3 Đặng Công Thức GVC, Phó Trưởng phòng TC-HC Tiến sĩ
4 Đặng Trung Kiên Trưởng bộ môn QTKD Thạc sĩ, NCS
5 Vũ Thị Sen GVC, Trưởng bộ môn Kế toán Tiến sĩ
6 Nguyễn Thị Phương Thảo GVC, Phó Trưởng bộ môn Kế toán Tiến sĩ
7 Nguyễn Thị Mai Phương GVC, Phó trưởng bộ môn QTKD Thạc sĩ
8 Đào Thị Vân Anh GVC, Phó trưởng bộ môn Kinh tế Tiến sĩ
9 Vũ Quang Hưng Giảng Viên Thạc sĩ, NCS
10 Đặng Huyền Trang GVC, Phó Trưởng khoa Tiến sĩ
11 Phạm Thị Vân Anh Giảng Viên Thạc sĩ
11 Nguyễn Anh Ngọc Giảng viên chính Thạc sĩ
13 Đỗ Thị Minh Tâm Giảng viên chính Thạc sĩ
14 Lò Thị Huyền Trang Giảng Viên Thạc sĩ
15 Nguyễn Thị Thu Hiên Chuyên Viên Cử nhân
16 Lã Thị Bích Ngọc Giảng Viên Thạc sĩ
17 Đỗ Thị Thu Hiền Giảng Viên Thạc sĩ, NCS
18 Trương Thị Luân Giảng Viên Thạc sĩ
19 Đặng Huyền Mi Giảng Viên Thạc sĩ
20 Đỗ Thu Hằng Giảng Viên Thạc sĩ
21 Nguyễn Hồng Nhung Giảng Viên Thạc sĩ
22 Lê Thị Hiệp Giảng Viên Thạc sĩ
23 Phan Nam Giang Giảng Viên Thạc sĩ
24 Nguyễn Hà Bảo Ngọc Giảng Viên Thạc sĩ
25 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giảng Viên Thạc sĩ
26 Lương Thị Thủy Giảng Viên Thạc sĩ
27 Nguyễn Thị Lan Anh Giảng viên chính, Trưởng phòng KHCN
và HTQT
Tiến sĩ
28 Đặng Thị Thu Huệ Giảng viên, Trưởng phòng KTTC Thạc sĩ

2. Các tổ chức đoàn thể:

* Chi uỷ Chi bộ khoa Kinh tế: 

Đ/C Hoàng Xuân Trọng: Bí thư chi bộ

Đ/c Đoàn Thanh Hải: Phó bí thư chi bộ

Đ/C Vũ Thị Sen: Chi ủy viên

* BCH Công đoàn bộ phận khoa Kinh tế: 

Đ/C Đặng Huyền Trang: Chủ tịch công đoàn

Đ/C Đỗ Thị Minh Tâm: Phó chủ tịch công đoàn

Đ/C Trương Thị Luân: Uỷ viên

* Liên chi đoàn khoa Kinh tế: 

Bí thư: Đặng Thị Huyền Mi

· BCH Chi đoàn giáo viên cán bộ:

Đ/c Lò Thị Huyền Trang: Bí thư

Đ/c Lê Thị Hiệp: Phó Bí thư

Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền: Uỷ viên