Hoạt động kết nối cộng đồng

Sinh viên Khoa Kinh tế đạt giải nhất cuộc thi “học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm học 2019-2020

Ctv: Mạnh Linh – K58 ĐH Kế toán 8h00 sáng ngày 29/08/2020, tất cả các startup tham gia cuộc thi của các khoa trong Trường Đại học Tây Bắc có mặt đôngđủ tham gia chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm học 2019…