Daily Archives: 04/10/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2021 (04/10/2021 – 10/10/2021)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2    Sáng Sinh viên K62 (nhập học đợt 1) bắt đầu Học kỳ I Đ/c Trọng
(04/10/2021)    Chiều
Thứ 3    Sáng 8:00 Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ. Đ/c Trọng dự PH2 Đ/c Trọng
(05/10/2021)
   Chiều 14:00 Họp thống nhất danh mục, bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí việc làm Chủ tịch HĐT, BGH, Trưởng các đơn vị. Đ/c Trọng dự PH2
Thứ 4    Sáng 10:00 Họp Chi bộ định kỳ Toàn thể Đảng viên VPK Đ/c Hải
(06/10/2021)
Thứ 5    Sáng 8:00 Họp giao ban tháng 10/2021 Đ/c Trọng dự PH2 Đ/c Trang
(07/10/2021) 10:30 Họp xếp loại viên chức tháng 9/2021 Đ/c Trọng dự PH2
Thứ 6    Sáng 9:00 Hội nghị CBVC Khoa Kinh tế Toàn bộ viên chức, người lao động của Khoa VPK Đ/c Hải
(08/10/2021)    Chiều
Thứ 7    Sáng 8:00 Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Theo kế hoạch. PH2
(09/10/2021)
   Chiều
Chủ nhật    Sáng
(10/10/2021)    Chiều

.