BƯU ĐIỆN TỈNH SƠN LA: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng yêu cầu công việc, Bưu điện tỉnh Sơn La cần tuyển 04 chuyên viên Kế toán (Văn phòng BĐT, BĐH Sông Mã, Yên Châu, Mường La 1) và 01 chuyên viên KHKD (BĐH Mường La);  02 nhân viên thủy quỹ (BĐH Mộc Châu, BĐH Bắc Yên).

Mọi thông tin chi tiết về: Yêu cầu, mô tả công việc, hồ sơ (thời hạn nộp, địa điểm nộp) và các vòng thi tuyển…các ứng viên có thể xem chi tiết trong file dưới đây.

Thông báo đã được Giám đốc Lò Cương Bình ký ngày 09/5/2019.

TB-tuyển-dụng Bưu điện tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Thanh Thủy