CHI BỘ KHOA KINH TẾ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8/2021


Thực hiện Kế hoạch số
26 – KH/ĐU ngày 26/5/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc về Tổ chức nghiên cứu và học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, lần thứ XIII của Đảng; Thông báo số 24 – TB/ĐU ngày 02/6/2021 của Đảng ủy trường Đại học Tây Bắc về việc đăng kí tổ chức chuyên đề theo chủ điểm. Ngày 5/8/2021, chi bộ Khoa Kinh tế đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề “Các nội dung về phát triển kinh tế trong Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh Tây Bắcvà đề xuất các giải pháp công tác đào tạo, KHCN khối ngành kinh tế”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hoàng Xuân Trọng – Bí thư chi bộ đã trình bày Báo cáo Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế của Đại hội XIII; Đồng chí Đoàn Thanh Hải – Phó bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế của Đại hội XV của tỉnh Sơn La.

Các đồng chí trong chi bộ đã có những tham luận tích cực góp phần đưa những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế của Đại hội XIII và Đại hội XV của tỉnh Sơn La gắn liền với các hoạt động đào tạo, KHCN của Khoa Kinh tế. Cụ thể, đồng chí Vũ Thị Sen – trưởng bộ môn kế toán trình bày tham luận “Đề xuất giải pháp vận dụng các nội dung kinh tế trong hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, kết nối cộng đồng của khoa Kinh tế và bộ môn kế toán”; đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương- phó trưởng bộ môn QTKD trình bày tham luận: Đề xuất giải pháp vận dụng các nội dung kinh tế trong hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, kết nối cộng đồng của khoa Kinh tế và bộ môn QTKD”.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong chi bộ đã nắm rõ được những nội dung cơ bản, cốt lõi về định hướng phát triển kinh tế trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các tỉnh Tây Bắc. Từ đó, các đồng chí đảng viên sẽ chủ động học hỏi, vận dụng chuyên môn nghiệp vụ của mình trong thực hiện các chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của chi bộ khoa Kinh tế nói riêng và Đảng ủy trường Đại học Tây Bắc nói chung.