Hội thảo rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng

Chiều ngày 03/06/2021, Bộ môn Kinh tế được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường và ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế đã tổ chức buổi Hội thảo online với sự tham gia của BCN Khoa, giảng viên bộ môn Kinh tế, đại diện các bộ môn, toàn bộ sinh viên K60, K61 Tài chính – Ngân hàng.

Hội thảo đã nhận được ý kiến chỉ đạo, động viên của BCN Khoa mong muốn nhận được những ý kiến chỉnh sửa, đóng góp của các giảng viên trong bộ môn, giảng viên khách mời và các bạn sinh viên. Với những ý kiến đóng góp nhiệt tình của đại diện 2 bộ môn Kế toán, Quản trị kinh doanh đã giúp cho giảng viên bộ môn Kinh tế có thêm những gợi ý trong việc chỉnh sửa chương trình đào tạo trong bối cảnh chương trình đào tạo của chuyên ngành còn chưa được giảng dạy thực tế nhiều như chương trình đào tạo của các chuyên ngành khác trong Khoa Kinh tế. Ngoài ra, Hội thảo còn nhận được những ý kiến đóng góp, nguyện vọng của các em sinh viên đại diện K60, K61 Tài chính – Ngân hàng.

Kết thúc Hội thảo, ban chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng đã tổng kết lại Hội thảo và mong muốn sẽ có thêm những đóng góp của giảng viên bộ môn Kinh tế để có thể hoàn thiện hơn nữa chương trình đào tại ngành Tài chính – Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới.