HỘI THẢO RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN THỜI KỲ ĐẠI DỊCH

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ngày 03/06/2021 bộ môn Kế toán khoa Kinh tế trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội thảo rà soát chương trình đào tạo ngành kế toán trong bối cảnh đại dịch Covid đang diễn ra, tuy nhiên hội thảo thực hiện dưới hình thức Online vẫn vô cùng hấp dẫn và đạt hiệu quả cao.

Tham gia hội thảo có đại diện Ban chủ nhiệm khoa, trưởng các bộ môn liên quan, các thầy cô trực tiếp giảng dạy và đặc biệt có sự góp mặt đầy đủ đại diện cho tiếng nói của sinh viên các lớp từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 chuẩn bị ra trường.

Tiến sỹ Vũ Thị Sen trưởng bộ môn kế toán trình bày nội dung về việc rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành Kế toán. Tài liệu được trình chiếu trực tiếp và gửi tới các thầy cô khách mời và các em sinh viên tham gia. Tài liệu được viết dựa trên kết quả khảo sát của sinh viên và giảng viên về chương trình đào tạo. Trình bày khá chi tiết về những học phần cần phải chỉnh sửa và chỉnh sửa những nội dung gì.

Chương trình đào tạo được các thầy cô giảng dạy chuyên ngành trực tiếp tham góp về các môn học và điều chỉnh một số môn giữa các kỳ cho phù hợp với thực tiễn của ngành

Hội thảo đã thảo luận sôi nổi với những băn khoăn của sinh viên khóa thứ nhất, chia sẻ phương pháp học cũng như đánh giá qua thực tiễn của sinh viên năm tư khi mới trải qua kỳ thực tập, những giải đáp của các thầy cô đã góp phần làm nên thành công của buổi hội thảo.