LAN TỎA PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HÒA NHẬP VÀ TÍCH CỰC TRONG BỘ MÔN KẾ TOÁN – KHOA KINH TẾ

Đề án “Lan tỏa phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực” thuộc chương trình hợp tác giữa chính phủ Úc và trường Đại học Tây, đã giúp cho các giảng viên trong toàn trường được tham dự các buổi tập huấn tới từ các chuyên gia Úc, được hướng dẫn trong việc thiết kế bài giảng, cách thức triển khai phương pháp dạy học hòa nhập tích cực phù hợp tới từng học phần giảng dạy.

Kết quả thu được đó chính là sự đổi mới từ người dạy (từ việc học truyền thống trong không gian bó hẹp bàn ghế bục giảng giáo viên đã chia nhóm học tập, thay đổi không gian lớp học, học theo chủ đề, …) dẫn tới sự thay đổi của người học (SV hứng thú trong các giờ thảo luận, làm việc nhóm; tích cực chủ động trong việc tìm kiếm tài liệu, trình bày bài học; có trách nhiệm với tập thể nhóm khi được giao nhiệm vụ, …). Cũng chính từ các thành viên nòng cốt tham gia lớp tập huấn đã giúp phương pháp giảng dạy hòa nhập tích cực được lan tỏa tới các giáo viên chưa được tham gia đề án thông qua các buổi dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nội dung phương pháp.

Để tiếp tục triển khai việc lan tỏa phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực trong năm học 2020-2021, Bộ môn Kế toán cơ bản đã tổ chức dự giờ cho các giáo viên có giờ giảng dạy của học kì II. Cụ thể là các tiết giảng của giảng viên Nguyễn Anh Ngọc (học phần kế toán máy DN), GV Nguyễn Thị Quỳnh (học phần Kế toán ngân sách), GV Đoàn Thanh Hải (học phần Kế toán quản trị DN), GV Lương Thị Thủy (học phần Nguyên lý Kế toán), GV Đỗ Thị Minh Tâm (học phần Kế toán trong một số đơn vị đặc thù), GV Vũ Thị Sen (học phần Kế toán tài chính DN 1), GV Nguyễn Thị Phương Thảo (học phần Lý thuyết hạch toán kế toán). Các tiết giảng đều được thiết kế theo phương pháp giảng dạy hòa nhập tích cực mà các thầy cô đã được học hỏi, chia sẻ qua các tiết giảng của các thầy cô tham gia trực tiếp tập huấn. Các học phần bị coi là khó sau khi được thay đổi phương pháp đã trở nên dễ hiểu, sinh động, tạo hứng thú và không gây áp lực cho sinh viên. Qua đó cho thấy hiệu quả rất tích cực mà đề án “Lan tỏa phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực” đã mang lại cho cả giáo viên và sinh viên trường Đại học Tây Bắc, đặc biệt là Bộ môn Kế toán – Khoa Kinh tế.

Dưới đây là một số hình ảnh của các thầy cô và sinh viên trong buổi dự giờ theo phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực: