LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2022 (06/6/2022 – 12/6/2022)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2
(06/6/2022)
Sáng Các lớp K59 xét điểm rèn luyện cấp lớp Đ/c Trọng (cả tuần)
Chiều 15:00 Họp rút kinh nghiệm BTC, TGV Toạ đàm chuyển đổi số trong nông nghiệp và du lịch. Các GV, SV có tên trong QĐ VPK
Thứ 3
(07/6/2022)
Sáng 08:00 Họp Chi bộ Toàn thể đảng viên chi bộ VPK
09:00 Hội thảo rà soát, chỉnh sửa CTĐT Toàn thể CBGV khoa VPK
9h30 Các lớp K59 xét điểm rèn luyện cấp khoa BCS, CVHT K59 VPK
Chiều 14:00 Họp thống nhất CĐR các học phần môn chung. Đại diện Phòng Đào tạo, đại diện các khoa (đ/c Trọng), Trưởng các bộ môn. PH2.
Thứ 4
(08/6/2022)
Sáng GV tham gia coi thi tại Trường Chu Văn An (cả ngày) Theo DS và QĐ
10:30 Họp Tập thể lãnh đạo Trường phê duyệt Kế hoạch; Danh sách cán bộ theo từng loại đối tượng dự kiến giới thiệu quy hoạch của các đơn vị, bộ môn, tổ bộ môn, ban chuyên môn. Tập thể lãnh đạo Trường – Tổ giúp việc. PH2.
Chiều 15:00 Hội nghị Đối thoại kết hợp Chương trình “Lắng nghe đoàn viên” và “Cảm ơn người lao động”. Đại diện Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận; cán bộ nhà giáo, NLĐ được hỗ trợ. Hội trường A2.
Thứ 5
(09/6/2022)
Sáng GV tham gia coi thi tại Trường Chu Văn An (cả ngày) Theo DS và QĐ
Chiều
Thứ 6
(10/6/2022)
Sáng 08:30 Khai mạc Chương trình; Tập huấn phổ biến và sử dụng “Sổ tay phát triển cộng đồng”. Đoàn chuyên gia của Tổ chức JICA; đại diện Lãnh đạo Trường; đại diện các đơn vị: Phòng KHCN&HTQT, Phòng CTCT&QLNH, Khoa Kinh tế; các đối tượng đăng ký tham gia tập huấn. PH2.
Chiều 13:30 Tập huấn phổ biến và sử dụng “Sổ tay phát triển cộng đồng”. Đoàn chuyên gia của Tổ chức JICA; đại diện Lãnh đạo Trường; đại diện các đơn vị: Phòng KHCN&HTQT, Phòng CTCT&QLNH, Khoa Kinh tế; các đối tượng đăng ký tham gia tập huấn. PH2.
Thứ 7
(11/6/2022)
Sáng 08:30 Tập huấn phổ biến và sử dụng “Sổ tay phát triển cộng đồng”. Đoàn chuyên gia của Tổ chức JICA; đại diện Lãnh đạo Trường; đại diện các đơn vị: Phòng KHCN&HTQT, Phòng CTCT&QLNH, Khoa Kinh tế; các đối tượng đăng ký tham gia tập huấn. PH2.
Chiều 13:30 Thăm địa bàn Dự án tại bản Bó, phường Chiềng An, TP Sơn La. Đoàn chuyên gia của Tổ chức JICA; đại diện Lãnh đạo Trường; các đồng chí: Hoàng Xuân Trọng, Đặng Trung Kiên; thành phần theo thông báo. PH2.
Chủ nhật
(12/6/2022)
Sáng
Chiều