LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2021 (21/06/2021 – 27/06/2021)

Thứ Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2
( 21/6/2021)
14h00 Họp HĐNT sản phẩm đề tài cấp Bộ TP: ĐV.Anh, Mi, Hiền, Lã Ngọc, Trọng VPK
15h00 Họp nhóm tư vấn tài chính với Chủ tịch HĐT TP: Tổ TV tài chính VP HĐT
Thứ 3
( 22/6/2021)
8h00 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra TP: Theo QĐ 469/QĐ-ĐHTB  A2 (cả ngày)
14h30 Họp BCH Công đoàn mở rộng – PH2 TP: BCH CĐCS, Chủ tịch CĐBP PH1
Thứ 4
( 23/6/2021
Lớp TC LLCT học (cả ngày) A1
Các khoa gửi văn bản xét điểm rèn luyện học kỳ 2 và toàn khóa đối với sinh viên K58 về Phòng CTCT – QLNH (trong ngày 23/6)
8h30 Hội thảo cách thức sử dụng dữ liệu khảo sát sinh viên tốt nghiệp để hỗ trợ cải cách quản trị và đảm bảo chất lượng tại Trường đại học (từ 23 đến 25/6) TP: Ban giám hiệu, Ban điều phối các hoạt động hợp tác với Trường Đại học Hà Nội, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng BĐCL&TTPC, CTCT&QLNH, đại diện trợ lý các khoa (Danh sách cụ thể theo Công văn đi số 568 ngày 5/6/2021)  online
Thứ 5
(24/6/2021)
Lớp TC LLCT học (cả ngày) A1
Trưởng bộ môn nộp báo cáo, xếp loại tháng 6/2021
15h30  Ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc với MobiFone Sơn La – Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 4 TP: Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT – QLNH, TC-HC, KT-TC, ĐT, khoa kinh tế. PH2
Thứ 6
( 25/6/2021)
Lớp TC LLCT học (cả ngày) A1
Hạn cuối hoàn thành đề cương chi tiết chỉnh sửa CTĐT các tiểu ban
Thứ 7
( 26/6/2021)
CN
( 27/6/2021)