LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2021 (28/6/2021 – 04/7/2021)

Thứ Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2
(28/06/2021) 14:00 Họp giữa Phòng ĐCL&TTPC với các Hội đồng tự đánh giá CTĐT đã nộp báo cáo tiến độ Ban Giám hiệu, Phòng BĐCL&TTPC; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các nhóm chuyên trách Hội đồng tự đánh giá CTDT các ngành: Quản trị kinh doanh, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục chính trị. Đ/c Trọng, Kiên Trọng
15:00 Lễ Kết nạp Đảng và họp Chi bộ khoa Kinh tế TP: các đảng viên thuộc chi bộ, ĐV được kết nạp VPK
Thứ 3 8:00 Họp xét tốt nghiệp ĐH, CĐ hệ chính quy Hội đồng, TGV. Đ/c Đặng Trang dự PH2 Đặng Trang
(29/06/2021)
14:30 Họp Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Đ/c Đặng Trang PH2
Thứ 4 Hải
(30/06/2021)
Thứ 5 8:30 Họp Hội đồng khoa về rà soát, chỉnh sửa CTĐT Hội đồng khoa VPK Trọng
(01/07/2021) 14:00 Seminar BM Kinh tế VPTT
Thứ 6 8:00 Họp Giao ban tháng 7/2021 Đ/c Trọng dự PH2 Đặng Trang
(02/07/2021)
Thứ 7 8:00 Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2020 – 2021 BCH Liên chi, giảng viên và sinh viên quan tâm Hội trường lớn
(03/07/2021)
Chủ nhật
(04/07/2021)