LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2022 (18/7/2022 – 24/7/2022)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2
(18/7/2022)
Sáng 10:00 CBGV nộp biểu mẫu 03 về đ/c Hiên Đ/c Trọng
Các đơn vị triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, công chức, viên chức, người lao động theo Kế hoạch.
Chiều
Thứ 3
(19/7/2022)
Sáng Đ/c Hải
Chiều
Thứ 4
(20/7/2022)
Sáng 08:30 Họp Nhóm thẩm định Chiến lược phát triển Trường. Theo Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐHTB ngày 10/2/2022. Đ/c Hải dự PH2. Đ/c Hải
Chiều
Thứ 5
(21/7/2022)
Sáng Đ/c Đặng Trang
Chiều
Thứ 6
(22/7/2022)
Sáng 08:00 Hội thảo lấy ý kiến về một số nội dung trong Chiến lược phát triển Nhà trường. Tập thể lãnh đạo Trường; đại diện: Đảng uỷ, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị. Đ/c Đặng Trang dự PH2. Đ/c Đặng Trang
10:00 Họp đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Tập thể lãnh đạo Trường; đại diện: Đảng uỷ, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị. Đ/c Hải dự PH2.
Chiều
Thứ 7
(23/7/2022)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(24/7/2022)
Sáng
Chiều