LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2021 (13/9/2021 – 19/9/2021)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2    Sáng 9:30 Họp rà soát tự đánh giá CTĐT QTKD BCN khoa và Trưởng BM QTKD VPK Đ/c Trang
(13/09/2021) 10:30 Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ Theo Quyết định. Đ/c Đặng Trang dự PH2
   Chiều 14:30 Họp về đào tạo trực tuyến Đại diện BGH, Phòng ĐT, Bộ phận CNTT, các khoa. Đ/c Đặng Trang dự PH2
Thứ 3    Sáng 8:00 Họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên năm học 2020-2021 Theo Quyết định PH2 Đ/c Trọng
(14/09/2021) 10:30 Họp xếp loại công chức, viên chức, người lao động Theo Quyết định. Đ/c Trọng dự PH2
   Chiều 14:30 Họp Thống nhất điều chỉnh kế hoạch năm học 2021 – 2022; thống nhất Kế hoạch kinh phí năm học 2021 – 2022 Chủ tịch HĐ Trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng, nhóm thẩm định tài chính, Thư ký HĐ Trường. PH2
15:00 Họp nhóm Tự đánh giá CTĐT ngành QTKD, nhóm 1;2;3;4 (Kiên; Hưng; Luân Phương)
Thứ 4    Sáng Đ/c Hải
(15/09/2021)    Chiều 14:30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Theo Quyết định. Đ/c Trọng dự PH2
15:00 BM kế toán họp triển khai KH năm học BM Kế toán VPK
15:00 Họp nhóm Tự đánh giá CTĐT ngành QTKD, nhóm 5;6;7;8 (Kiên; Mi; Ngọc; Hiệp)
Thứ 5    Sáng 08:30 BM QTKD họp triển khai KH năm học BM QTKD B107 Đ/c Trọng
(16/09/2021)    Chiều
Thứ 6    Sáng Đ/c Hải
(17/09/2021)    Chiều 14:30 Họp Tổ giám sát và đ/c Anh Ngọc Theo Kế hoạch giám sát VPK
15:00 Họp nhóm Tự đánh giá CTĐT ngành QTKD, nhóm 9;10;11 (Kiên; Hằng; Vân Anh; Thủy)
15:30 Họp góp ý KH liên chi đoàn 2021-2022 Ban Chi ủy, BT LCĐ đ/c Hiền VPK
Thứ 7    Sáng
(18/09/2021)    Chiều
Chủ nhật    Sáng
(19/09/2021)    Chiều