LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2021 (27/9/2021 – 03/10/2021)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2    Sáng Đ/c Trang
(27/09/2021)    Chiều 14:30 Họp xét TN cho LHS Lào Theo QĐ. Đ/c Đặng Trang dự PH2
15:00 Họp về tiếp nhận SV K62 Đ/c Đặng Trang, Thu Hiên dự họp PH2
Thứ 3    Sáng 8:30 Họp rà soát Quy chế Tài chính Chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT, Nhóm thẩm định của Hội đồng Trường. VP Hội đồng Trường Đ/c Hải
(28/09/2021)    Chiều
16:00 Các BM, tổ chức đoàn thể nộp báo cáo tháng Trưởng BM/ tổ chức đoàn thể Gửi email về đ/c Trọng
Thứ 4    Sáng 8:30 Họp Ban chỉnh sửa Quy chế Chi tiêu nội bộ Theo QĐ PH2 Đ/c Trọng
(29/09/2021)
   Chiều
Thứ 5    Sáng Đ/c Trang
(30/09/2021)    Chiều 16:00 Các CVHT nộp Biên bản họp lớp định kỳ về BM, BM gửi báo cáo về khoa (đ/c Hải) CVHT, Trưởng BM Gửi email về đ/c Hải
Thứ 6    Sáng 8:00 Họp Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Hội nghị CBCCVC Theo QĐ. Đ/c Hải dự PH2 Đ/c Hải
(01/10/2021) 10:00 Họp Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Hội nghị  kỷ niệm 20 năm đào tạo Đại học Theo QĐ. Đ/c Hải dự PH2
   Chiều
Thứ 7    Sáng
(02/10/2021)    Chiều 16:30 Ký thỏa thuận hợp tác với Viettel Sơn La Theo Kế hoạch. Đ/c Đặng Trang dự PH2
Chủ nhật sáng
(03/10/2021) chiều

.