LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2022 (19/9/2022 – 25/9/2022)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2
(19/9/2022)
Sáng Các lớp hoàn thành hồ sơ chính sách: TCXH, MGHP, Hỗ trợ học tập… Nộp hồ sơ về cho cô Quỳnh Đ/c Trang
Chiều 14:00 Họp BCH đoàn trường đ/c Hiền PH2
Thứ 3
(20/9/2022)
Sáng Các BM xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên môn (trong tuần) Trưởng, phó Bộ môn gửi BCN khoa phê duyệt Đ/c Hải
Chiều
Thứ 4
(21/9/2022)
Sáng 10:00 Họp khoa CBGV khoa VPK Đ/c Trọng
Chiều
Thứ 5
(22/9/2022)
Sáng 09:00 Họp BM QTKD GV BMQTKD B107 Đ/c Hải
Chiều
Thứ 6
(23/9/2022)
Sáng
Chiều 14:30 Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận, cá nhân được khen thưởng. Hội trường A2. Đ/c Trang
15:30 BMQTKD tổng kết thực tập nghề nghiệp 1, triển khai TTNN2.1-K60.QTKD; – Trưởng, Phó trưởng BM
– GV phụ trách TTNN1; TTNN2.1 (K60QTKD)
– Cố vấn học tập K60.QTKD
– Toàn bộ SV K60.QTKD
B111
Thứ 7
(24/9/2022)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(25/9/2022)
Sáng
Chiều