LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2021 (11/10/2021 – 17/10/2021)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2    Sáng 8:00 Các đơn vị nộp các văn bản Hội nghị viên chức đơn vị về Phòng TC-HC (từ 08:00 – 11:00) Đ/c Hải, Hiên thực hiện Đ/c Trọng
(11/10/2021) Các đơn vị và tổ chức đoàn thể trong toàn Trường triển khai đánh giá thẩm định ma túy năm 2021 (Thực hiện theo kế hoạch số 1165/KH-ĐHTB; thời gian: Trong tuần) Theo KH
Các đơn vị Khoa và Trường Chu Văn An thu bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và nộp về Phòng CTCT – QLNH (trong tuần) Đ/c Hiên thực hiện
Thứ 3    Sáng 14:00 Họp BM Kinh tế và lãnh đạo khoa BM kinh tế, BCU, BCK khoa VPK Đ/c Trang
(12/10/2021)    Chiều 15:00 Họp trực tuyến Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2020 – 2021. Theo Quyết định số 1024/QĐ-ĐHTB ngày 30/10/2020. Đ/c Hải dự
Thứ 4    Sáng 8:00 Họp BTC, Tổ Giúp việc Hội nghị cán bộ viên chức Theo QĐ. Đ/c Hải dự PH2 Đ/c Hải
(13/10/2021) 10:00 Họp BTC, Tổ Giúp việc Lễ Khai giảng năm học 2021 – 2022 Theo QĐ. Đ/c Hải dự PH2
Thứ 5    Sáng 8:00 Họp ban chỉ đạo và Tổ giúp việc các hoạt động Văn hóa – Thể thao cho học sinh, sinh viên năm học 2021 – 2022 Theo Quyết định số 975/QĐ-ĐHTB ngày 06/10/2021. Đ/c Trang dự PH2 Đ/c Trang
(14/10/2021)    Chiều 15:00 Tọa đàm về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý trường học, nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy khi thực hiện cơ chế tự chủ các trường đại học CBNGNLĐ thuộc 03 CĐBP: Kinh tế, Trường Chu Văn An và KKHXH; BCHCĐCS; BCH các CĐBP. PH2
16:00 Họp xét tiến độ, xét tốt nghiệp sau Học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 cho SV hệ CQ Theo các QĐ số 906 – 907 ngày 27/9/2021. Đ/c Trang dự PH2
Thứ 6    Sáng 8:00 Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021 – 2022 Theo KH PH2 Đ/c Trọng
(15/10/2021)    Chiều
Thứ 7    Sáng Tập huấn online “Xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. (Thời gian, thành phần: Theo Kế hoạch số 1076/KH-ĐHTB ngày 30/09/2021) Các GV trong khoa
(16/10/2021)    Chiều
Chủ nhật    Sáng Tập huấn online “Xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. (Thời gian, thành phần: Theo Kế hoạch số 1076/KH-ĐHTB ngày 30/09/2021) Các GV trong khoa
(17/10/2021)    Chiều

.