LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM HỌC 2018 – 2019 (Từ ngày 06.5.2019 đến ngày 12.5.2019)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Lan Anh

9h00 Đoàn nhà trường làm việc với Sở VHTT&DL đ/c Hải tham gia      
14h00 Nhà trường làm việc với chuyên gia Nhật Bản – đ/c Hải dự   PH2  
14h00 Nhóm chuyên trách 01 làm việc về tự đánh giá đ/c Lan Anh dự   PH1  
16h00 Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động du lịch đ/c Trọng dự   PH2  

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Lan Anh

9h00 Chuyên gia Aus4skill làm việc với nhóm 3 Lan Anh dự   VP tầng 7  
14h00 Họp giao ban công táct háng 5/2019 Lan anh dự   PH2  

Thứ Tư, trực lãnh đạo Khoa: Hải

Tiết 7 Đ/c Hiệp thao giảng        

Thứ Năm, trực lãnh đạo: Lan Anh

           
                                                             Thứ Sáu, trực lãnh đạo Khoa: Hải
           

Thứ Bảy

           

Chủ nhật