LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM HỌC 2018 – 2019 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019 )

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Lan Anh

  Phát tiền chi phí học tập theo kế hoạch.        
  Coi thi, chấm thi theo kế hoạch của nhà trường.        

Thứ Ba, trực lánh đạo: Lan Anh

8h30 Hội thảo “Xây dựng bộ quy tắc ứng xử và cách hoàn thành kế hoạch hành động”

 

Các nhóm tham gia hỗ trợ của chuyên gia Au4skills   TT TTTV  
  BCN Khoa, Trưởng các bộ môn gửi đóng góp biểu mẫu kế hoạch năm học cho Trợ lý khoa tổng hợp.     VPK  

Thứ Tư, trực lãnh đạo Khoa: Trọng

           

Thứ Năm, trực lãnh đạo: Hải

8h30 Tổng kết hoạt động chuyên gia Au4Skills – PH2 Các nhóm tham gia hỗ trợ của chuyên gia Au4skills   PH2  
14h00 Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về HT và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Lan Anh, Hải, Phương, Trọng, Sen và 5 sinh viên (Hải thông báo).   A2  
                                                          Thứ Sáu, trực lãnh đạo Khoa: Trọng
           

Thứ Bảy

           

Chủ nhật