LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM HỌC 2018 – 2019 (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Lan Anh

  Phát trợ cấp xã hội kỳ II năm học 2018 – 2019, HBKK kỳ I năm học 2018 – 2019 (cả tuần, theo lịch) – Phòng KTTC

– Phát trả tiền học phí cho SV K56 thuộc diện miễn giảm – Phòng KTTC

       
9h00 Họp BCN Khoa, trưởng phó BM, CVHT K56     VPK  
10h00  Họp Ban chi ủy     VPK  
14h00 Họp tổng kết BM Kế toán TP: BM Kế toán   VPK  

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Lan Anh

14h00 Họp khoa đánh giá CCVC, thi đua khen thưởng Toàn khoa   VPK  

Thứ Tư, trực lãnh đạo Khoa: Trọng

  Hoàn thiện giấy tờ CCVC, thi đua khen thưởng nộp về nhà trường        
14h00 Họp BCH Đảng bộ Lan Anh dụ   PH2  

Thứ Năm, trực lãnh đạo: Hải

           
                                                        Thứ Sáu, trực lãnh đạo Khoa: Lan Anh
8h00 Lế bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy TP: trưởng khoa, CVHT, sinh viên được trao bằng   Hội trường lớn  
9h00 Doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp Sinh viên các lớp K56

Sinh viên K57 quan tâm

  Sảnh Hội trường lớn  
14h00 Nhà trường làm việc với các doanh nghiệp BCN Khoa, trưởng các bộ môn   PH2  
Thứ Bảy
           
Chủ nhật