LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/202)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo:

14h00 Họp về thanh toán thừa giờ và thực hiện kế hoạch hỗ trợ các trường phổ thông Đ/c Hải dự   PH2  
  Các CVHT gửi danh sách Sv Việt Nam ở lại trường không về quê ăn tết ( hạn 15h00, ngày 1/2/2021) Gửi mail cho đồng chí Hiên tổng hợp      

Thứ Ba, trực lãnh đạo:

8h00 Họp BCĐ + trưởng tiểu ban Quảng bá Tư vấn tuyển sinh Theo QĐ   VPK  
9h00 Họp BGK cuộc thi ý tưởng sinh viên NCKH     VPK  

Thứ tư, trực lãnh đạo:

14h00 Họp Giao ban công tác tháng 02/2021 Đ/c Trang dự   PH2  
14h30 Nghiệm thu GTNB khởi sự kinh doanh TP: Hội đồng và nhóm biên soạn   VPBM  

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa:

           

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa:

           

Thứ bảy

           

Chủ nhật