LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Hải

9h00 Họp thống nhất Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến BGH,Phòng Đào tạo, Phòng BĐCL&TTPC, Phòng TC-HC, Phòng TC-KT, Trưởng các khoa, Bộ phận CNTT. ( Đ/c Hải dự)   PH2  
14h30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy Đ/c Đặng Trang dự   PH2  
15h00 Họp hội đồng tuyển sinh Đ/c Đặng Trang dự   PH2  

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Trang

8h00 Họp Hội đồng Khoa học đào tạo: Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2021 – 2022  Đ/c Đặng Trang dự   online  
9h00 BM QTKD họp Giảng viên BM QTKD   VPBM QTKD  
14h30 Họp chỉ đạo công tác hỗ trợ khởi nghiệp Đại diện: BTV Đảng ủy, BGH, BTV Đoàn Trường, lãnh đạo Phòng CTCT&QLNH, Khoa Kinh tế, BTK Hội sinh viên, Trung tâm Khởi nghiệp, CLB Khởi nghiệp ĐMST.

( Đ/c Hải dự)

  PH2  

Thứ tư, trực lãnh đạo khoa: Trang

           

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Hải

  Thu khóa luận cho sinh viên        

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Trang

9:00 Hội nghị trực tuyến học tập NQ ĐH 13  TP: Chi ủy chi bộ   online  

Thứ bảy

           

Chủ nhật

 

7h00 Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp     A1 và A2