LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 18/01/2021đến ngày 24/01/202)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo:Hải

           

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Trang

8h00 BM Kinh tế họp BM Kinh tế   VPTT  
14h30 Nghiệm thu GTNB Tài chính doanh nghiệp TP: Đ. Trang, Hiền, Giang, Lò Trang, Nhung   VPTT  

Thứ tư, trực lãnh đạo: Hải

           

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Hải

9h00 Họp HĐ và TGV xét tốt nghiệp hệ chính quy sau học kỳ I Đ. Trang, Hiên dự   PH2  

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Hải

8h30 Nghiệm thu GTNB Tổ chức hạch toán kế toán BM Kế toán   VPK  
9h00 Nghiệm thu GTNB Quản trị văn phòng Đ. Trang, Kiên, Phạm V.Anh, Lã Ngọc, Thanh Thủy   VP BM QTKD  
10h00 Nghiệm thu GTNB Thực hành kế toán công BM Kế toán   VPK  

Thứ bảy

           

Chủ nhật