LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN 26/03/2021

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng ngày 14/03/2021, Liên chi đoàn Khoa Kinh tếđồng loạt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”. Cụ thể, hoạt động diễn ra tập trung chủ yếu là: thu gom và xử lí rác thải, nhổ cỏ, quét dọn và vệ sinh khuôn viên, và tiến hành trồng chăm sóc các bồn hoa trong khuôn viên.

Với mong muốn thay đổi nhận thức, hành động củacác bạn sinh viên trong việc xây dựng cảnh quan thiênnhiên, môi trường học tập, bảo vệ môi trường. Liên chi đoàn khoa kinh tế phát độngNgày chủ nhật xanh vớitrên 50 ĐVTN tham gia. Ban chi ủy Khoa Kinh tế, Chi đoàn GVCB cũng đến tham dự chỉ đạo các hoạtđộng.

Thông qua hoạt động hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” vừa thiết thực và ý nghĩa đó, đoàn viên thanh viên của khoa Kinh tế đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của mỗi đoàn viên góp phần hình thành nếp sống văn minh, có trách nghiệm với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Liên chi đoàn Khoa Kinh tế.