Lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản trên HNX giảm 80%

Ngành bất động sản có kết quả kinh doanh tệ nhất khi tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX giảm hơn 80%.

Khảo sát 343 trong tổng 348 doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố báo cáo tài chính quý II cho thấy, 78% vẫn có lãi với tổng lợi nhuận sau thuế giảm gần 3% so với cùng kỳ, xuống 10.670 tỷ đồng. Trong đó, 7 trên 11 ngành đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Bất động sản là ngành có lợi nhuận giảm mạnh nhất. Lãi sau thuế 6 tháng của các doanh nghiệp trên HNX giảm hơn 79% so với cùng kỳ xuống 130 tỷ đồng.

Đây cũng chính là ngành gánh chịu mức thua lỗ tăng mạnh nhất. Trong khi nửa đầu năm 2019, tổng lỗ của doanh nghiệp bất động sản chỉ là 27 tỷ đồng thì nay tăng 340% lên 121 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận của các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm gần 47% xuống còn 165 tỷ. Ngành khai khoáng và dầu khí giảm hơn 12% xuống còn 667 tỷ đồng .

Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ngưng trệ. Do đó, gần 22% doanh nghiệp khảo sát – tức 74 đơn vị có kết quả kinh doanh thua lỗ, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị lỗ trong 6 tháng đầu năm 2020 là hơn 700 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019.

Các ngành khai khoáng, dầu khí với tổng lỗ tăng 225% lên 165 tỷ, ngành vận tải kho bãi lỗ tăng 214% lên 34 tỷ đồng.

Một số ngành còn lại có lợi nhuận tăng trưởng tốt là ngành tài chính và thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống (chủ yếu nhờ thoái vốn đầu tư).

Theo VNEXPRESS