Tập huấn DDCI Sơn La của cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế – Đại học Tây Bắc

GV Lã Thị Bích Ngọc

Ngày 23/6/2020 Tổ công tác DDCI Sơn La đã tổ chức thành công Hội nghị “Tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành (DDCI)” tại Khách sạn Hoa Ban Trắng – Số 31, đường 3/2, Thành phố Sơn La. Cùng ngày, chiều 23/06/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn “Lập kế hoạch cải thiện DDCI cho các huyện, thành phố, sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La”. DDCI là chỉ số dựa trên quan điểm nền tảng doanh nghiệp kỳ vọng như thế nào đối với chính quyền cụ thể là chính quyền cấp huyện và sở, ngành; hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý và điều hành kinh tế cấp tỉnh và huyện. Để triển khai thực hiện tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp, nhiệm vụ nâng cao chỉ số DDCI của tỉnh trong năm 2020.

(Ông Lê Hồng Minh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc lớp tập huấn)

Thực hiện thỏa thuận đối tác giữa Counter Sogema International Inc và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về thực hiện dự án DDCI Sơn La vì sự phát triển của Doanh nghiệp và Doanh nhân nữ tại Sơn La giai đoạn 2019 – 2021. Nhằm xây dựng năng lực cho cán bộ các sở ban ngành và cán bộ các huyện, thành phố nâng cao kiến thức về DDCI cách thức phân tích chuyên sâu về DDCI và kỹ năng xây dựng kế hoạch cải thiện DDCI; tham vấn kế hoạch cải thiện DDCI với cộng đồng doanh nghiệp; cung cấp kiến thức để tham gia các hoạt động đối thoại giữa các sở ban, ngành, địa phương giữa các sở ban, ngành, địa phương với cộng đồng doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chuyên gia tư vấn Economica Việt Nam tổ chức lớp tập huấn để hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ các sở, ngành, huyện, thành phố về DDCI.

(Chuyên gia tư vấn Economica Việt Nam tham gia giảng dạy)

Tham gia tập huấn có 13 giảng viên cán bộ của Khoa Kinh tế – Đại học Tây Bắc. Đây là những giảng viên nguồn, sẽ trở thành những tư vấn viên, hỗ trợ các sở ban ngành cũng như huyện, thành phố trong việc lập kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI sau này.

(Các GV Khoa Kinh tế – ĐH Tây Bắc tham gia lớp tập huấn)

Các thầy cô Khoa Kinh tế đã tham gia hỗ trợ các nhóm bao gồm thành viên là các cán bộ ở Huyện, Thành phố, Sở, Ban ngành đang chịu trách nhiệm chính về DDCI tại đơn vị. Với sự dẫn dắt của các chuyên gia Economica Việt Nam, các giảng viên cùng với nhóm của mình đã hoàn thành xuất sắc bài thảo luận về Lập kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI cấp huyện, thành phố, sở, ban ngành. Sau đó, các học viên được lên trình bày kết quả của nhóm mình. 

(Các cô Khoa Kinh tế tham gia hỗ trợ nhóm lập kế hoạch cải thiện DDCI)

            Buổi tập huấn thành công tốt đẹp. Đặc biệt, các cán bộ giảng viên của Khoa Kinh tế – Đại học Tây Bắc tham gia lớp tập huấn đã được giao nhiệm vụ và chuẩn bị cho công việc hỗ trợ các sở ban ngành, huyện thành phố triển khai công tác lập kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI trong tháng 7/2020.