BỘ MÔN KẾ TOÁN: SEMINAR VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO

Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo hiện nay đang trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt với tình hình dịch bệnh covid 19 đang diễn biến phức tạp thì chuyển đổi số trong đào tạo lại càng cần thiết hơn. Nhận thức được điều đó, sáng ngày 26/10/2021, tại văn phòng Khoa Kinh tế, Bộ môn Kế toán, Khoa kinh tế đã tổ chức Seminar về chuyển đổi số trong đào tạo.

Được sự quan tâm của tất cả các thầy cô trong bộ môn, hội thảo diễn ra sôi nổi qua báo cáo của đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Lương Thị Thủy và Nguyễn Anh Ngọc.

Báo cáo “Những góc nhìn về chuyển đổi số trong kế toán” – TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, trình bày những xu hướng chung của toàn cầu trong chuyển đổi số thông qua các: Phân tích dữ liệu lớn (Big Data); Ứng dụng trí tuệ thông minh AI và Machine Learning; Ứng dụng công nghệ 5G; Blockchain; Hệ thống bảo mật tin cậy. Từ những xu hướng chung bài báo cáo đề cập đến chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán và chuyển đổi số trong đào tạo kế toán . Báo cáo không chỉ gắn với chuyên ngành, còn mang đến những kiến thức mang tính vĩ mô.

Tiếp nối buổi sinh hoạt chuyên môn là bài báo cáo của ThS. Nguyễn Anh Ngọc “Ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy Đại học”. Bằng  trải nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo trong thời gian vừa qua, đồng chí đã đưa ra những ưu điểm khi ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy. Bên cạnh những thành công trong ứng dụng chuyển đổi số, đồng chí đã chỉ ra được các bất cập, nhược điểm cần được khắc phục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Để tiến tới số hóa hoạt động giảng dậy thông qua các bài giảng điện tử, đồng chí Lương Thị Thủy  giới thiệu đến bộ môn các công cụ hỗ trợ giảng viên thiết kế bài giảng điện tử sinh động, hấp dẫn, tăng tính tương tác với sinh viên và góp phần giúp quản lý giờ giảng. Qua báo cáo “Trao đổi về lợi ích của ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy và học, giới thiệu một số công cụ hỗ trợ”, đã mang tới những trải nghiệm và nội dung mới với Bộ môn.

Buổi seminar diễn ra thành công với nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận cùng đưa ra giải pháp và đề xuất những kiến nghị cụ thể của các Giảng viên trong Bộ môn với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng CNTT trong giảng dạy,… cho thấy sự nhiệt huyết, sự quyết liệt của các giảng viên trong bộ môn đối với chuyển đổi số – nâng cao chất lượng đào tạo. Với mong muốn trong thời gian tới, sinh viên ngành kế toán sẽ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng kịp thời bắt nhịp với sự phát triển công nghệ thông tin ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nguyễn Thị Quỳnh – Giảng viên Bộ môn Kế toán