Bộ môn Kinh tế sinh hoạt chuyên đề tháng 5

Chiều ngày 26/5/2020 Bộ môn kinh tế đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với Nội dung: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam.

Với sự tham gia đầy đủ các các giảng viên trong Bộ môn, buổi sinh hoạt chuyên đề đã thảo luận về những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay nói chung và tiểu vùng Tây Bắc nói riêng từ đó các giảng viên trong Bộ môn đã cùng đưa ra những cách thức thực hiện từ phía các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đơn vị chức năng để có thể giải quyết những khó khăn hiện nay trong việc đi vay vốn sản xuất, kinh doanh của các DNVVN. Với các báo cáo cụ thể: Tổng quan nghiên cứu về quyết định cho vay của ngân hàng thương mại; Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng thương mại; Thực trạng phát triển các DNNVV tại tiểu vùng Tây Bắc; Tín dụng ngân hàng cho DNNVV tại Việt Nam; Khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng của DNNVV tại Việt Nam; Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng cho DNNVV tại Việt Nam.

Với thời gian thực hiện có hạn, các nội dung trao đổi không được nhiều tuy nhiên, buổi sinh hoạt chuyên môn đã giúp các giảng viên trong Bộ môn có thể có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động của các DNVVN của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là của tiểu vùng Tây Bắc góp phần nâng cao chuyên môn và mở ra những hướng nghiên cứu mới mang tính ứng dụng cao.

Lò Thị Huyền Trang