Bộ môn Quản trị kinh doanh tổ chức Seminar song ngữ với chủ đề “A WINNING BUSINESS MODEL”

Seminar là một hoạt động chuyên môn diễn ra thường xuyên của các bộ môn trong khoa Kinh tế. Theo kế hoạch, Seminar về chủ đề “A WINNING BUSINESS MODEL” do TS. Hoàng Xuân Trọng chủ trì đã được tổ chức bằng hình thức online vào ngày 01 tháng 4 năm 2022. Toàn bộ các nội dung báo cáo Seminar được trình bày song ngữ cả Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Tham dự Seminar có TS. Hoàng Xuân Trọng (Trưởng Khoa kinh tế – chủ trì), TS. Đặng Trung Kiên (Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh), Th.s Nguyễn Thị Mai Phương (Phó trưởng bộ môn), các giảng viên bộ môn Quản trị kinh doanh và các giảng viên từ các bộ môn khác có quan tâm đến chủ đề seminar nói trên.

Seminar bắt đầu bằng phần báo cáo chính về “A WINNING BUSINESS MODEL”  – tạm dịch là “Mô hình kinh doanh chiến thắng” do TS. Hoàng Xuân Trọng trình bày bằng song ngữ Anh – Việt. Bài báo cáo đã chỉ ra các yếu tố cạnh tranh làm nên chiến thắng của doanh nghiệp, trong đó, báo cáo nhấn mạnh vai trò của việc tạo ra lợi thế cạnh tranh từ việc xây dựng và thực thi các mô hình kinh doanh dựa trên 4 yếu tố chính : Giải pháp giá trị (WHAT), Khách hàng mục tiêu (WHO), Năng lực chính (HOW) và Mô hình tài chính (HOW MUCH).

Bài báo cáo cũng đề cập tới một số mô hình kinh doanh chiến thắng tại Vietjet Airline làm ví dụ điển hình thể hiện tính hiệu quả của mô hình đó trong thực tế.

Ngoài báo cáo chính, buổi seminar còn nhận được các ý kiến thảo luận và phản hồi từ các thành viên tham gia về việc nhận định vai trò của các yếu tố trong mô hình kinh doanh chiến thắng và phân tích các yếu tố đó trong các mô hình thực tế để nhận dạng các ưu và nhược điểm của mô hình. Điều đó đã giúp cho buổi Seminar thêm phần sôi nổi và đạt được mục tiêu đề ra.

Đây là Seminar sử dụng song ngữ Anh – Việt đầu tiên của bộ môn Quản trị kinh doanh nói riêng và của khoa kinh tế nói chung. Tuy nhiên, buổi seminar đã được tổ chức thành công và trở thành tiền đề cho các chuyên đề seminar có sử dụng tiếng Anh để báo cáo sau này.

Ths. Lê Thị Hiệp