Lưu học sinh Lào Khoa Kinh tế – trường đại học Tây Bắc vượt qua khó khăn, thử thách trong học tập thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19

CTV: Sổm Khăm Bun Khăm Cọn – K58 ĐH QTKD Trong thời nghỉ học để phòng, chống dịchCovid-19 thì các bạn lưu học sinh Lào đã học tập như thế nào? Năm nay là một năm rất đặc biệt của các bạn LHS Lào tại …

Read More